Regionalna Izba Obrachunkowa zaopiniowała uchwały

17:44, 13.12.2017 | J.R
REKLAMA
Skomentuj

Regionalna Izba Obrachunkowa zaopiniowała projekt: uchwały budżetowej Miasta Grudziądza na 2018 r., Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2031 oraz o możliwości sfinansowania deficytu.

Skład Orzekający wskazał, że projekt uchwały budżetowej spełnia normy regulujące zakres merytoryczny zadań finansowych i szczegółowość budżetu samorządu. Ponadto w planie wydatków uwzględniono: wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia oraz związane z realizacją ich statutowych zadań, dotacje podmiotowe i celowe, świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych, wypłaty z tytułu poręczeń i obsługę długu. Warto podkreślić, że spełniony został wymóg wynikający z ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którym organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące.

RIO zwróciło uwagę, że Regionalny Szpital Specjalistyczny zakończy rok 2017 stratą w wysokości ok. 110,5 mln zł, ale jednocześnie zaznaczyło, że suma wszystkich niezapłaconych nadwykonań jest równa tej kwocie. Izba zapoznała się z opiniami prawnymi przygotowanymi przez Urząd Miejski dotyczącymi pokrywania przez jednostkę samorządu terytorialnego świadczeń opieki zdrowotnej ponad limity ustalone w umowach zawieranych z NFZ. Grudziądzki samorząd uważa, że nie ma obowiązku pokrycia straty Szpitala.

Regionalna Izba Obrachunkowa zaopiniowała również projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej. Wskazano, że w dokumencie uwzględniono:

  • dochody i wydatki bieżące,
  • wydatki na wynagrodzenia i składki,
  • dochody majątkowe,
  • wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
  • przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu,
  • przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
  • kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu,
  • wydatki bieżące i majątkowe objęte limitem na realizację przedsięwzięć.

Miasto Grudziądz uzyskało także opinię sfinansowania deficytu budżetu w 2018 r.

Warto dodać, że w dwóch poprzednich latach tj. w 2015 r. i 2016 r. Regionalna Izba Obrachunkowa negatywnie opiniowała projekty zarówno uchwały budżetowej, jak i Wieloletniej Prognozy Finansowej. Biuro Prezydenta   

(J.R)
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

Brak komentarzy, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

REKLAMA
© grudziadz365.pl | Prawa zastrzeżone | 2018